สีรองพื้น

Terraco ขอเสนอสีรองพื้นหลากหลายชนิดสำหรับใช้งานร่วมกับระบบตกแต่งอื่นๆ ที่เราภูมิใจนำเสนอ

การเคลือบสีตกแต่งขั้นสุดท้ายจะดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่ต้องการเคลือบเช่นกัน พื้นผิวส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผนัง
พื้นหรือเพดานล้วนแต่จำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นผิวโดยขจัดเศษฝุ่นและสิ่งตกค้างหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกก่อนที่จะทาผลิตภัณฑ์ตกแต่งขั้นสุดท้าย

เดิมทีสีรองพื้นทำหน้าที่ยึดติดกับพื้นผิวและเสริมการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์ตกแต่งขั้นสุดท้ายให้ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น
สีรองพื้นสูตรประสิทธิภาพสูงประเภทต่างๆได้รับการพัฒนาสูตรให้สามารถยึดเกาะพื้นผิวประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้บางชนิดได้รับการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสาร VOCs ต่ำหรือประเภทที่มีสาร VOCs ต่ำพิเศษ ผลิตภัณฑ์ประเภทสาร VOCs ต่ำพิเศษจะมีสัญลักษณ์ EcoLife กำกับอยู่ เชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EcoLife.

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสีรองพื้นของ Terraco มีหลากหลายชนิดให้เลือกสรร อันประกอบไปด้วย
• สีรองพื้นเอนกประสงค์
• สีรองพื้นเฉพาะผลิตภัณฑ์
• สีรองพื้นเฉพาะพื้นผิว

หากต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ Terraco ประเทศไทย