ปูนยาแนวกระเบื้อง

Terraco ขอนำเสนอปูนยาแนวกระเบื้องคุณภาพสูงหลากหลายชนิด รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป EN 13888 ด้วย

ปูนยาแนวกระเบื้องประสิทธิภาพสูงเพื่องานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะนี้อยู่ภายใต้ชื่อ Terragrout™ โดยมีสีของปูนยาแนวให้เลือกและรุ่นสำหรับกระเบื้องที่มีรอยต่อกว้างและรอยต่อแคบ ผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน EN นั้น ได้รับการจัดประเภทโดยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและประสิทธิภาพของวัสดุ

โปรดอ้างอิงจากตารางการจัดประเภทตามมาตรฐานENในคู่มือฉบับย่อในหัวข้อข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

Terragrout™(ปูนยาแนวสูตรซีเมนต์) ปูนยาแนวกระเบื้องประสิทธิภาพสูง
ปูนยาแนวซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย สำหรับยาแนวรอยต่อแคบๆ (ไม่เกิน 5 มม.) และรอยต่อกว้าง
(5 - 20 มม.) ใช้ยาแนวได้ทั้งพื้นและผนัง ทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มผลิตภัณฑ์ Terragrout ไม่ม้วนตัวในระหว่างที่ใช้งาน และช่วยกันน้ำ ทนแดด ทนฝน และไม่ยุบตัวซึ่งก่อให้เกิดรอยแตกร้าว มีสีหลากหลายและสามารถปกป้องการเกิดคราบขาวได้

หากต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ Terraco ประเทศไทย