ปูนสำหรับก่อฉาบอิฐมวลเบา

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยปูนสูตรผสมเสร็จประสิทธิภาพสูง ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานในหลากหลายประเภท
ซึ่งคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งในระยะยาว

Blockfix™ เป็นปูนสำหรับใช้ก่ออิฐมวลเบาซึ่งสามารถก่อได้บางและใช้ในงานซ่อมแซมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษBlockmix™ ใช้สำหรับฉาบอิฐมวลเบา ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานในงานเหล่านี้ผลิตขึ้นมาเพื่อเสริมแรงยึดเกาะ ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้าไปในอาคาร และช่วยป้องกันปัญหาอื่นๆ ที่มักพบจากปูนก่ออิฐแบบดั้งเดิม Blockfix เป็นปูนซีเมนต์สำหรับใช้งานก่ออิฐมวลเบาซึ่งสามารถก่อได้บาง และได้รับการคิดค้นสูตรขึ้นมาเป็นพิเศษ สามารถใช้ในงานซ่อมแซมได้ โดยใช้ร่วมกับอิฐมวลเบา จึงมั่นใจได้ว่าความกว้างรอยต่อจะมีขนาดเล็กที่สุด จึงช่วยลดสาเหตุที่ทำให้ความร้อนเล็ดลอดเข้ามาภายในอาคารดังเช่นที่พบได้จากปูนก่ออิฐแบบดั้งเดิม

ปูนก่ออิฐและปูนฉาบของ Terraco เป็นที่นิยมไปทั่วทุกมุมโลก และสามารถตอบสนองความต้องการได้

หากต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ Terraco ประเทศไทย