น้ำยาประสานคอนกรีต

Terraco ผลิตน้ำยาประสานคอนกรีตมากมายหลายชนิด เพื่อเตรียมพื้นผิวให้สามารถยึดเกาะกับสีเคลือบและผลิตภัณฑ์ตกแต่งพื้นผิวอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ในงานก่อสร้างและการตกแต่งขั้นสุดท้ายได้อย่างดีเยี่ยม และได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

Terrabond Aเป็นน้ำยาประสานคอนกรีตอเนกประสงค์สำหรับใช้งานกับพื้นผิวซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ได้ทุกชนิด สามารถใช้เพื่อเตรียมพื้นผิวให้สามารถยึดเกาะกับสีเคลือบได้ดียิ่งขึ้น และใช้เป็นรองพื้นสำหรับรองรับสีเคลือบตกแต่งก็ได้ Terrabond A เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง ใช้งานประหยัด โดยได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในงานที่มีความหลากหลาย ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ความทนต่อแรงอัด และความยืดหยุ่นของปูนก่ออิฐ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดอัตราส่วนการผสมระหว่างน้ำกับซีเมนต์ลง Terrabond A สามารถใช้ได้กับพื้นผิวทั้งภายในและภายนอกอาคาร

หากต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ Terraco ประเทศไทย