หลักการสีเขียวของเรา

มีเป้าหมายที่จะผสานรวมเทคโนโลยีสีเขียวล่าสุดและวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างรอบคอบเข้าด้วยกันเพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทั้งทนทานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและสอดคล้องตามความต้องการและเหนือความคาดหวังของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบและผลิตตามหลักการสีเขียวของ Terraco

ผลิตภัณฑ์ซึ่งใส่ใจในสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ Terraco ได้รับการออกแบบให้เป็นสูตรน้ำ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนผสมของส่วนประกอบที่เป็นอันตรายในอัตราต่ำ เช่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย (สาร VOCs) และสารฟอร์มัลดีไฮด์ซึ่งพบในสีเคลือบภายในส่วนใหญ่ที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบซึ่งนำไปสู่โรคตึกเป็นพิษ (Sick Building Syndrome) 
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EcoLife

ลดการใช้พลังงาน
อาคารที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานภายในอาคารกลายมาเป็นมาตรฐานสำคัญที่ชี้วัดความสำเร็จในการออกแบบอาคาร ระบบฉนวนกันความร้อนภายนอกอาคาร (EIFS) ซึ่ง Terraco ให้การรับประกัน
 • ฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคารซึ่งสามารถลดความร้อนและลดปริมาณการใช้พลังงานเพื่อทำความเย็นได้สูงสุดถึง 50%
 • เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มความรู้สึกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารใหม่และอาคารเก่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Terraco EIFS


ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Terraco ดำเนินการค้นหาแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูงอย่างไม่หยุดยั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ของ Terraco ได้รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดแรงงาน ค่าขนส่ง (ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง) และบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น จึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าน้อยลง
 • การผลิตแบบทันเวลาพอดีช่วยให้ไม่มีผลิตภัณฑ์เหลือทิ้ง
 • Terraco ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมการใช้งานแหล่งพลังงานแบบใช้แล้วหมดไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

น้ำ – ทรัพยากรอันล้ำค่า!

การดำเนินงานของ Terraco ในหลายประเทศซึ่งมีน้ำเป็นทรัพยากรที่หายากยิ่ง 

 • Terraco มีนโยบายการใช้น้ำอย่างเข้มงวด และมั่นใจว่าน้ำทุกหยดจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่า
 • ในกรณีที่สามารถทำได้ เราจะรีไซเคิลน้ำสะอาดจากกระบวนการผลิต!

Terraco - ความทนทานและคุณภาพ
เราภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่ได้คุณภาพในทุกตลาดที่เราประกอบการอยู่ โดยเราสามารถรักษาระดับชื่อเสียงที่เราได้รับมานับตั้งแต่ที่เราก่อตั้งบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของ Terraco มีอายุการใช้งานยาวนาน ช่วยปกป้องอาคารได้ในระยะยาวและประหยัดทรัพยากร

เพื่อนบ้านผู้เป็นมิตร!
Terraco ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงน้อยที่สุด โดยเราใช้
 • เทคนิคในปฏิบัติการผลิตที่ดีที่สุด
 • รักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากฝุ่น
 • บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

Terraco เป็นผู้สนับสนุนในการสร้างความเขียวขจี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาคารมักจะได้รับการประเมินค่าต่ำเกินไป ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ถูกประเมินค่าสูงเกินความเป็นจริง Terraco มีความเชื่อมั่นในการสร้างอาคารที่มีความยั่งยืนและการดำเนินงานอย่างขันแข็งเพื่อส่งเสริมการตระหนักรับรู้ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อุตสาหกรรม
ก่อสร้างเพื่อสร้างอาคารสีเขียวในราคาที่คุ้มค่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความเขียวขจี