การสร้างอาคารสีเขียว

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (The International Energy Agency) ได้ประเมินว่าในทุกวันนี้ อาคารต่างๆ มีอัตราการบริโภคพลังงานมากกว่า 40% ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของโลก และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 24% ของทั้งโลก ซึ่งมากกว่าภาคขนส่งทั้งหมดด้วยซ้ำ

อาคารสีเขียวได้รับการออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบโดยรวมจากสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นมาและมีผลต่อสุขภาพของประชาชนและต่อสิ่ง
แวดล้อมธรรมชาติ สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้เสนอแนะแนวทางการลดการใช้พลังงานดังต่อไปนี้

   • ใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ปกป้องสุขภาพของประชาชนและเพิ่มกำลังการผลิตของพนักงาน 
      ลดขยะ มลพิษ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

( 1 ) นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานแสดงว่าอาคารที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังสามารถปล่อยเช่าหรือขายได้ในราคาสูงกว่า และมีอัตราผู้เข้าพักมากกว่าตลอดจนมีอัตราการใช้ทุนที่ต่ำกว่า
( 2 ) มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมหลักปฏิบัติในปัจจุบันในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้นTerracoมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องอาคารสีเขียวและรณรงค์ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง


โปรดอ้างอิงจากหลักการสีเขียวของเราในส่วนของ Terraco จะช่วยเหลือให้คุณบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเขียวขจีได้อย่างไร
 

(แหล่งที่มา: (1) Greg Kats, Leon Alevantis, Adam Berman, Evan Mills, Jeff Perlman. ราคาและประโยชน์ทางการเงินของอาคารสีเขียว 3 พ.ย. 2551 (2) Franz Fuerst, Pat McAllister. การวัดผลของการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลค่าทรัพย์สินสำนักงาน 2552)