EcoLife

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวจริง!
กลุ่มผลิตภัณฑ์ EcoLife จาก Terraco ใช้เทคโนโลยีสีเขียวอันล้ำหน้า โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และสารฟอร์มัลดีไฮด์ และสารอื่นๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อลูกค้าที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของเรา ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำซึ่งปราศจากตัวทำละลายนี้ประกอบไปด้วยโพลิเมอร์และสารเติมแต่งที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งมั่นใจได้ถึงความเสถียรของสารและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EcoLife ผ่านกฎระเบียบทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในแล้ว

สัญลักษณ์ EcoLife บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งในชุดผลิตภัณฑ์ EcoLife จาก Terraco
คุณสมบัติและลักษณะอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EcoLife ได้แก่
  • ผลิตภัณฑ์ EcoLife มีสาร VOCs ในอัตราน้อยกว่า 5 กรัม/ลิตร ไม่มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดชนิดใดในปัจจุบันนี้ที่มีระดับ VOCs ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
  • ผลิตภัณฑ์ของ EcoLife สอดคล้องและผ่านกฎระเบียบในประเทศเกี่ยวกับสาร VOCs ในผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในแล้ว

 

National VOC limits                  g/l
Europe                30 g/l
USA                50 g/l
South Korea                50 g/l

 

  • ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่พัฒนาแล้วและเข้มงวดมากที่สุด ได้มีการมอบรางวัล 4 ดาวให้กับสีที่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำกว่าระดับ 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร
  •       และ 0.005 มิลลิกรัม/ตร.ม./ชม. ผลิตภัณฑ์ EcoLife ได้รับการจัดอันดับสูงสุดนี้
  • EcoLife ปฏิบัติตามการจัดอันดับประเภท 1 สำหรับส่วนประกอบฟอร์มัลดีไฮด์ในประเทศเกาหลี (< 0.03 มิลลิกรัม/ตร.ม./ชม.)
  • ผลิตภัณฑ์ EcoLife ทุกชิ้นปราศจากสาร APEO ตามกฎระเบียบของยุโรป
  • ผลิตภัณฑ์ EcoLife ทุกชิ้นปฏิบัติตามขีดจำกัดของยุโรปในเรื่อง CIT/MIT (จำกัด 15 ppm)
ผลิตภัณฑ์ EcoLife® มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดภายใต้กฎเกณฑ์อันเข้มงวดที่สุดในโลก!