ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ที่ Terraco เราถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด เราตระหนักดีว่าทักษะฝีมือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท และความกระตือรือร้นของพนักงานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้วิสัยทัศน์ของเรากลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ บริษัทของเรามีปณิธานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายและมีความสำคัญ อนึ่งเรามอบ ผลตอบแทน สวัสดิการ การฝึกอบรมงาน/ทักษะฝีมืออันพรั่งพร้อมให้แก่พนักงาน